ឯកឧត្តម រ៉ូហ្វី អូស្មាន សមាជិករដ្ឋសភា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត អូស្មាន ហាស្សាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស អញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិហារឥស្លាម(ស៊ូរ៉ាវ)ណាជ្ជីមរីចយ៉ាល និងសមិទ្ធផលនានា

ឯកឧត្តម រ៉ូហ្វី អូស្មាន សមាជិករដ្ឋសភា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត អូស្មាន ហាស្សាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស អញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិហារឥស្លាម(ស៊ូរ៉ាវ)ណាជ្ជីមរីចយ៉ាល និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងភូមិ ប្រម៉ា ឃុំកំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។ —————————————— ខេត្តក្រចេះ៖ នាព្រឹកថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២៤ ឯកឧត្តម រ៉ូហ្វី អូស្មាន សមាជិករដ្ឋសភា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត អូស្មាន ហាស្សាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធវិហារឥស្លាម(ស៊ូរ៉ាវ)ណាជ្ជីមរីចយ៉ាល និងសមិទ្ធផលនានាស្ថិតក្នុងភូមិ ប្រម៉ា ឃុំកំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។ កម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋលេខាធិការ អានុរដ្ឋលេខាធិការ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គណៈអ៊ីម៉ាំខេត្ត គណៈអីម៉ាំស្រុក ហាកឹម គ្រូបង្រៀន និង ប្រជាពលរដ្ឋ សរុបប្រមាណ៥១០រូប។     

Ramadan Food Aid Distribution Project

Ramadan Food Aid Distribution and Iftar Sponsorship Program ……………………………….. On March 30, 2024, Emaan Foundation of Cambodia organized aFood Aid program for the community, 130 food packs have been distributed to needy families from Chrak Romiet village, Krasa Thmei village, Kanchong village, Kampong Tralak Krom village and Prey Pis village. The event took place at Emaan International[…..]

Ramadan Iftar Sponsorship Program

On 23 March 2024, Emaan Foundation Cambodia organised an Iftar program for the community of Bonteay Prey Village, Prey Noup District, Sihanoukvill Province for 140 beneficiaries. On 23 March 2024, Emaan Foundation Cambodia organised an Iftar program for the community of Ou Ondoung Village, Sangkat Prek Pra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh for 70 beneficiaries. On 24[…..]

Emaan Foundation Cambodia Annual General Meeting

Emaan Foundation Cambodia Annual General Meeting & 5-year Strategic planning 2024-2028 (9-13 February2024) . Our main activities covering: Meetings, Discussions, and Visits across 4 provinces of southern Thailand, Songkhla, Satun, Pattani, and Yala. * Day 1, 2, 3 : – Annual General Meeting & 5 years Strategic planning – Visit to Ibnu Auf Cooperative – Visit Andaman[…..]